Profloorcare
voorwaarden   disclaimer   colofon   sitemap
0

Kristalliseren

Zo goed als nieuw !

Dat kunnen wij helaas niet beoordelen. De natuursteenvloeren liggen vaak al meerdere decennia's in huizen of panden. Wel kunnen wij vertellen wat kristalliseren voor effect heeft.

Met kristalliseren kan een dof gelopen vloer weer op glans gebracht worden. De glansgraad na behandeling hangt af van de oorspronkelijke oppervlaktebewerking (gezoet of gepolijst) en de mate waarin deze dof is gelopen. Kristalliseren maakt zeer ondiepe krasjes onzichtbaar of minder zichtbaar. Andere beschadigingen blijven onveranderd zichtbaar, zoals scheuren, diepere krassen en oneffenheden. Bij diepere beschadigingen en grotere oneffenheden verwijzen wij u door naar het vlakschuren of schuren van een natuurstenen vloer.

Methode voor marmer en kalksteen

Voor natuursteen soorten met een hoge kalkwaarde.

Deze methode is alleen geschikt voor stenen opgebouwd uit kalk, zoals marmer en kalksteen. Voordat met kristalliseren wordt begonnen moet eerst een eventuele beschermlaag worden verwijderd. Dit gebeurt met een intensieve reiniging, het zogeheten strippen. Hierna moet de vloer goed drogen. Daarna wordt met behulp van chemicaliën en een boenmachine een chemische reactie veroorzaakt met de kalk in de toplaag van de natuursteen. Hierdoor verdicht de toplaag zich, waardoor de glans toeneemt, de steen iets harder wordt en iets minder dampdoorlatend wordt dan het oorspronkelijke steenoppervlakte. Om dit proces af te sluiten adviseren wij de natuursteenvloer hierna te impregneren met een beschermende zeep.

Moeten wij onze vloer vaak laten kristalliseren ?

Dat hangt er vanaf.

Kristalliseren is een typerende onderhoudsdienst en is niet te vergelijken met polijsten of schuren. Het heeft te maken met zogeheten belopingsgradaties. Wij zullen hieronder enkele voorbeelden uit de praktijk gebruiken:

Een woonhuis - Veelal woont hier een gezin met 3 tot 5 personen. Deze personen bewegen zich vrij in het huis en zullen hierdoor nooit aan een middelhoge of hoge belopinsgraad volstaan. Dit houdt in dat een natuurstenen vloer niet zo snel zwaar belast wordt, mits het goed wordt onderhouden. Het kristalliseren van uw natuursteen vloer volstaat dan een keer per jaar of zelfs één keer per twee jaar. Het advies is dan wel om uw vloer hierna te impregneren met een speciale zeep voor kalkhoudende natuursteen soorten. Pro Floor Care kan u hierbij zeer gunstige onderhoudscontracten aanbieden, ga naar het contactformulier voor een afspraak en een evntueel meerjarig onderhoudsplan.

Een bedrijfspand - Klein tot middelgroot. Bezoekersaantallen variëren van enkele tientallen tot enkele honderden per dag. Deze mensen bewegen zich vrij door het gebouw en zullen dan een middelhoge belopingsgraad voldoen. De natuursteen vloer zal zwaarder belast worden en sneller slijtage plekken of zogeheten looppaden krijgen. Het kristalliseren van natuursteen volstaat dan niet meer in grote periodieke overbruggingen.( een tot twee jaar ). Samen met Pro Floor Care kunt u geheel vrijblijvend een meerjarig onderhoudsplan opstellen zonder verborgen kosten. U kunt ook direct naar de online agenda module voor een afspraak op maat.

Overheidsgebouw, hotel, bedrijfspand - Groot tot zeer groot. Bezoekersaantallen variëren van enkele honderden tot duizenden per dag. De mensen bewegen zich vrij door het gebouw en zullen aan een hoge belopingsgraad voldoen. De vloer zal zeer zwaar belast worden en slijtage plekken of looppaden zullen snel tot uiting komen in het gebouw. Het kristalliseren volstaat dan zelfs niet meer in korte periodieke overbruggingen. ( Een jaar tot een half jaar ). Ook hierbij geldt dat u samen met Pro Floor Care geheel vrijblijvend aan de hand van een onderhoudsplan te werk kunt gaan. Hierbij kunnen wij u gereduceerde tarieven aanbieden volgens een meerjarig onderhoudscontract. Ga direct voor een afspraak naar de agenda module van Pro Floor Care.

Vorige pagina
Herengracht 282
1016 BX, Amsterdam
Nederland

T.: 020 217 07 04
F.: 020 217 07 05
E.: info@profloorcare.nl

K.v.K.: 34389793
Btw: NL 822.329.268.B01

Natuursteen onderhoud, restauratie en renovatie 

Vloeronderhoud beton, slijpen en polijsten