Skip to content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Duidelijk afspraken zijn het fundament voor het gewenste resultaat, belangrijk voor u als klant, maar ook voor ons als leverancier

Een goed begin is het halve werk

Misschien een voor de hand liggend spreekwoord, maar wel degelijk is een goed begin, of goede start belangrijk voor de richting van het project en het resultaat. Als er verkeerde verwachtingen worden geschept, zal dit alleen maar tot frustratie leiden. Daarom is het zo belangrijk dat het verwachtingspatroon overeenstemt en daar afspraken over gemaakt worden/ zijn. U gaat bijvoorbeeld ook geen huis bouwen, zonder dat daar een goed plan voor bedacht en uitgetekend is. Op deze pagina kunt u onze algemene en aanvullende voorwaarden lezen en downloaden.

Algemene Voorwaarden Pro Floor Care

Leveringen natuursteen en diensten. Bedrijven en particulieren.

Pro Floor Care h.o.d.n. PFC Projects BV is aangesloten bij de Nederlandse Ondernemingsvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA). De algemene voorwaarden van de NOA, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 12 juni 2018 onder nummer 30171023, zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Pro Floor Care en koper. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Pro Floor Care voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle leveranties worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door Pro Floor Care schriftelijk is bevestigd. Bedingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door Pro Floor Care op te stellen opdrachtbevestiging.

Duidelijk afspraken zijn het fundament voor het gewenste resultaat

De volledige algemene voorwaarden zijn opgedeeld in twee documenten. U kunt ze hier teruglezen en eventueel downloaden:

Aanvullend vind u hier onze aanvullende voorwaarden, die wij voor onze Pro Floor Care / PFC Projects BV hanteren:

  • ..

Voor vragen, kunt u natuurlijk altijd even contact met ons opnemen.

Amsterdam 2024, Pro Floor Care / PFC Projects BV

Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven

Meer informatie over de NOA

Pro Floor Care is (dus) aangesloten bij het Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA). Als u meer wilt weten over de NOA en waar zij voor staan, nodigen wij u uit hun pagina te bezoeken. Heeft u hier verder nog vragen over, neem gerust contact op met ons. Dit kan ook vrijblijvend via telefoon of App.

Meer informatie over de NOA
Back To Top
×