Skip to content

DISCLAIMER

De inhoud die wij verschaffen is zorgvuldig samengesteld en is niet toegestaan om te kopiëren of op te slaan zonder onze toestemming

Eigendommen en uitsluitingen

Wij hebben een ton van informatie op onze website. Deze is aandachtig en zorgvuldig samengesteld, maar kan desondanks onvolledig of onjuist zijn. Het is echter niet toegestaan om deze inhoud zonder toestemming te kopiëren of op te slaan. Daarnaast sluiten wij alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. Lees hier alles over onze disclaimer.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst PFC Projects B.V. t.a.v. de website www.profloorcare.nl (‘de website’) op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van PFC Projects B.V. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PFC Projects B.V. om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan.

Ondanks de grootste zorg en aandacht die PFC Projects B.V. aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. PFC Projects B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

PFC Projects B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Back To Top
×