Profloorcare
voorwaarden   disclaimer   colofon   sitemap
0

Disclaimer

Eigendommen en uitsluitingen.

Voor alle duidelijkheid wijst Pro Floor Care t.a.v. de website www.profloorcare.nl ('de website') op het volgende: 

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van PFC Projects B.V. Het is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pro Floor Care en of PFC Projects B.V. om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan.

Ondanks de grootste zorg en aandacht die Pro Floor Care aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. 

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Pro Floor Care behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Pro Floor Care  en PFC Projects B.V. sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Vorige pagina
U bent hier:
Herengracht 282
1016 BX, Amsterdam
Nederland

T.: 020 217 07 04
F.: 020 217 07 05
E.: info@profloorcare.nl

K.v.K.: 34389793
Btw: NL 822.329.268.B01

Natuursteen onderhoud, restauratie en renovatie 

Vloeronderhoud beton, slijpen en polijsten